Aktualny harmonogram naborów (wersja marzec 2019)https://drive.google.com/open?id=1MCeII7BlXAwu9UnORPGT9GzMfI5UseXO

Najbliższe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowane są w IV kwartale br.

Na archiwalnej stronie można zapoznać się z dotychczasowymi naborami: http://lgdodra.szlakodry.info/leader/lsr2014_2020/nabory_2019