LGD w oparciu o konsultacje społeczne ustaliło lokalne kryteria wyboru. Co do zasady są one wspólne dla wszystkich wnioskodawców,  jedyne różnice skupiają się na charakterze operacji oraz zakresie działania.

Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł): 

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) (od 2018)

Granty (projekty o wartości od 5 do 50 tys. zł):

Kryteria wyboru grantobiorców (2018)


Wersja archiwalne (nieobowiązujące): 

  • Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) – wersja listopad 2016 – uwaga: zmiana w stosunku do wersji kryteriów wyboru z października 2016 polega jedynie na skorygowaniu opisu innowacyjności – ujednoliceniu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (korekta oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej przy formatowaniu pliku)

  •  Granty (projekty o wartości od 5 do 50 tys. zł)

Kryteria wyboru grantobiorców – wersja listopad 2016 – uwaga: zmiana w stosunku do wersji kryteriów wyboru z października 2016 polega jedynie na skorygowaniu opisu innowacyjności – ujednoliceniu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (korekta oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej przy formatowaniu pliku)

  • Operacje konkursowe (projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)  – wersja październik 2016

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)  – wersja grudzień 2015

  •  Granty (projekty o wartości od 5 do 50 tys. zł)

Kryteria wyboru grantobiorców – wersja październik 2016

Kryteria wyboru grantobiorców  – wersja grudzień 2015