„Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich”

Projekt pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wsparcie działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa poprzez doposażenie 9 podmiotów z obszaru LGD KŁO w elementy związane z ich działalnością tj. stroje i kostiumy, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnieniowe, a także wyposażenie grupy rekonstrukcyjnej.

Efekty operacji grantowej: 

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego: 9 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 178 875,00 zł, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

“Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Warzęgowianie
Kwota grantu: 43 674,00 zł
Całkowita wartość zadania: 43 774,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie, zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów ludowych, instrumentu muzycznego – harmonia heligonka oraz nagłośnienia: mikrofony i statywy.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 36

Relacja z realizacji zadania: “Projekt wspiera działalność całego zespołu na wielu płaszczyznach. Dzięki realizacji projektu Mali Warzęgowianie rozwijają się, czego dowodem są warsztaty i koncerty m.in. na terenie Świnoujścia. Warzęgowianie oprócz reprezentowania swojego regionu dolnośląskiego, będą mogli prezentować się w regionie krakowskim z prezentacją m.in. heligonki oraz w rejonie podhalańskm w oryginalnych regionalnych strojach. IV Warzęgowskie Spotkania Kapel odbędą się z wykorzystaniem własnego sprzętu nagłaśniającego.”
Eugeniusz Opyd

“Średzka Orkiestra Dęta w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Środa Śląska)

Realizator: Joanna Galas
Kwota grantu: 11 477,00 zł
Całkowita wartość zadania: 11 977,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup koszul reprezentacyjnych dla członków orkiestry z logo, wykonanie strojów historycznych, zakup partytur.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 20

Relacja z realizacji zadania:Rok 2019 był dla Średzkiej Orkiestry Dętej czasem bogatym w występy i wydarzenia, ale jednym z dość znaczących momentów było pozyskanie środków unijnych na zakup strojów historycznych nawiązujących do średniowiecznego charakteru naszego miasta oraz koszul z logiem ŚOD. Jednolity wygląd naszych muzyków,  poza bogatym repertuarem zdecydowanie wpływa na atrakcyjność Orkiestry i dodaje pewności na scenie. Dzięki wsparciu LGD KŁO cała “operacja” od momentu złożenia wniosku aż do rozliczenia grantu przebiegła szybko i sprawnie.” 
Joanna Galas

“Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Pęcław)

Realizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Dziadoszanie”
Kwota grantu: 19 630,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 930,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów dla grupy rekonstrukcyjnej: strój podstawowy, strój osoby wolnej, wyposażenie bojowe, wyposażenie obozowe.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 150

Relacja z realizacji zadania:Dofinansowanie z grantu na zakup sprzętu w ramach zadania “Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich ” w istotny sposób pozwoliło grupie na przysłowiowe „rozwinięcie” skrzydeł zarówno w przyszłym jak  i kolejnych sezonach. Dzięki projektowi nasza nowa- wyremontowana- zbrojownia wypełniła się sprzętem obozowym i kuchennym, nowymi strojami oraz uzbrojeniem, stając się naszą dumą i chlubą. Teraz niecierpliwie czekamy na przyszły sezon,  by móc w pełni wykorzystać i sprawdzić sprzęt w warunkach „bojowych”,  zwłaszcza, że dzięki nawiązanej podczas realizacji projektu znajomości z jednym z  rzemieślników, zyskaliśmy kontakt i możliwość wyjazdu zagranicznego, aby tam promować wojów znad Odry.”                                                                                                                                                      Rafał Bilski

“Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Pęcław)

Realizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Dziadoszanie”
Kwota grantu: 19 630,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 930,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – wrzesień 2019 r.
Opis zadania: Zakup strojów dla grupy rekonstrukcyjnej: strój podstawowy, strój osoby wolnej, wyposażenie bojowe, wyposażenie obozowe.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 1

Wskaźnik rezultatu: liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa: 150

Relacja z realizacji zadania:Dofinansowanie z grantu na zakup sprzętu w ramach zadania “Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich ” w istotny sposób pozwoliło grupie na przysłowiowe „rozwinięcie” skrzydeł zarówno w przyszłym jak  i kolejnych sezonach. Dzięki projektowi nasza nowa- wyremontowana- zbrojownia wypełniła się sprzętem obozowym i kuchennym, nowymi strojami oraz uzbrojeniem, stając się naszą dumą i chlubą. Teraz niecierpliwie czekamy na przyszły sezon,  by móc w pełni wykorzystać i sprawdzić sprzęt w warunkach „bojowych”,  zwłaszcza, że dzięki nawiązanej podczas realizacji projektu znajomości z jednym z  rzemieślników, zyskaliśmy kontakt i możliwość wyjazdu zagranicznego, aby tam promować wojów znad Odry.”                                                                                                                                                      Rafał Bilski