Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami o charakterze edukacyjnym i regionalnym:

  • Kronika Łęgów Odrzańskich, Numer 1, Rzadkie i chronione zwierzęta Krainy Łęgów Odrzańskich – zagrożenia i perspektywy rozwoju

Kronika Łęgów Odrzańskich, Numer 1

  • Kronika Łęgów Odrzańskich, Numer 3, Odra – warunki naturalne rzeki i jej kształtowanie przez człowieka

Kronika Łęgów Odrzańskich, Numer 3