Przedstawiamy Państwu Plan Komunikacji, którego celem jest sprawna, czytelna i wzajemna komunikacja między LGD a społecznością lokalną obszaru jako podstawa efektywnego wdrożenia LSR i osiągnięcia założonych rezultatów.

 

Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2019 (wersja styczeń 2019): pk_2019_kwartaly_styczen2019