Przedstawiamy Państwu Plan Komunikacji, którego celem jest wzajemna, sprawna i czytelna komunikacja między LGD, a społecznością lokalną obszaru jako podstawa efektywnego wdrażenia LSR i osiągnięcia założonych rezultatów.