Poniżej wyniki naborów w 2019 roku.

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2019 oraz na archiwalnej stronie: http://lgdodra.szlakodry.info/leader/lsr2014_2020/nabory_2019 )

Posiedzenie Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  z 01 sierpnia 2019 r.

01 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz ocena operacji własnej LGD.

  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 1/2019:

lista_zgodne_z_lsr_ 1_2019

uchwała_lista_wybrane_1_2019

lista_lista_niewybrane_1_2019


Wyniki naboru 2/2019

lista_zgodne_z_lsr_2_2019

uchwała_lista_wybrane_2_2019

uchwała_lista_niewybrane_2_2019

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2019 (uchwała z dnia 19.09.2019r)

uchwała-zaktualizowana-lista-nabór-2-2019


Wyniki naboru 3/2019

lista_zgodne_z_lsr_3_2019

uchwała_lista_wybrane_3_2019


Protokół z posiedzenia Rady LGD

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 01.08.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.09.2019 r.